bod قوانین و توضیحات ارسال رزومه | مجله الکترونیکی قاب

قوانین و توضیحات ارسال رزومه و مصاحبه

آثار ارسالی توسط دبیر مربوطه و مجله‌ی قاب بازبینی و گزینش می‌شود. 

آثاری که شما ارسال می‌کنید به منزله‌ی تایید از سمت شما برای انتشار است.پس از انتشار هنرمند حق تغییر آثار, حذف آثار و یا جگزین کردن آثار را ندارد.

بیوگرافی شما حداکثر باید ۸ مورد باشد در صورت بیشتر بودن مجله‌ی قاب از بین موارد گزینش خواهد کرد.

استیتمنت مجموعه‌ها قبل از انتشار ویرایش خواهد شد. 

مصاحبه‌ بعد از ویرایش برای هنرمند ارسال خواهد شد تا از سوی او بازبینی و تایید شود. 

هنرمند سه روز زمان دارد تا برای تایید مصاحبه‌ مجله را در جریان بگذارد در غیر این صورت، مجله خود مراحل بعدی را انجام خواهد داد. 

هنرمند می‌تواند ویرایش‌های کوچکی روی مصاحبه‌ی خود انجام دهد ولی نمی‌تواند کلا سوال یا جوابی را حذف کند .

 

اگر بعد از تایید مصاحبه از سوی هنرمند لغاتی مانند اسامی، نام مجموعه، نام نمایشگاه و دارای غلطی املایی باشد اشتباه از سوی هنرمند محسوب خواهد شد. 

بعد از تایید مصاحبه از سوی هنرمند به هیچ‌وجه ویرایش دیگری انجام نخواهد شد.

مصاحبه‌ی شما در بازه‌ی زمانی ۱ تا ۶ ماه بعد از تایید شما منتشر خواهد شد. اگر زمان انتظار مصاحبه‌ی شما بیش از ۶ ماه شد در صورت انتشار آن مجددا با شما تماس و مصاحبه‌ی جدیدی را تهیه خواهیم کرد

 

در صورت اتفاق خاص هنری ( نمایشگاه, اجرا, ورکشاپ و…  ) از سوی شما در زمان انتظار مصاحبه شما قبل از انتشار, شما می‌توانید به مجله اطلاع داده، در صورت بررسی و تایید از سوی مجله آن را به مصاحبه شما اضافه کنیم.

مصاحبه‌شونده موظف به حفظ فایلی است که به‌منظور تایید برایش فرستاده شده و در صورت انتشار فایل در شبکه‌های اجتماعی قبل از انتشار آن در مجله، دیگر آن مصاحبه‌ به هیچ وجه در مجله منتشر نخواهد شد.

پس از تایید مصاحبه و انتشار پرونده‌ در مجله، هنرمند حق اعتراض، درخواست حذف، ویرایش مجدد، تغییر آثار یا حذف آثار را ندارد.

هنرمندان عکاس حتما باید مجموعه عکس داشته باشند و آن را نیز ارسال کنند. در غیر این صورت مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

در صورت تایید تمام موارد، هنرمند را از مراحل بعدی مطلع خواهیم کرد.