سی‌ودومین شماره مجله الکترونیکی قاب
سی‌ودومین

قاب‌نو: پوریا احیایی، رضا روجائی
روزنه: گفت‌وگو با رامتین زاد
چارچوب: نگاهی به نمایشگاه علیه فراموشی مجموعه آثار طراحی پوستر آرش تنهایی
پاسپارتو: مسیر

۳۱امین فراخوان مجله قاب


موضوع : مسیر
مهلت ارسال آثار : ۲۵ دی
ارسال آثار از طریق سایت و ایمیل

submit.ghaabemag@gmail.com

حامیان