• قاب نو

    فضایی برای نمایش آثار هنرمندان جوان و ایجاد گفتمان پیرامون آثارشان است. چنانچه شما هم مایل به حضور و معرفی در این بخش از مجله الکترونیکی قاب هستید برای ارسال رزومه به قسمت زیر مراجعه نمایید.

  • چارچوب

    دریچه‌ای است برای دیدن اتفاق‌های فرهنگی و هنری دنیای داخل و خارج ایران که هر ماه شامل گزارشی جامع و به روز از یک رویداد است.

  • پاسپارتو

    این بخش امکان دیده‌شدن آثار هنرمندان را فراهم می‌کند. آثار مرتبط با فراخوانی‌ که هر ماه با موضوعی مشخص برگزار و پس از داوری و انتخاب منتشر می‌شود.

برای ارسال رزومه اینجا کلیک کنید

هنرمندان قاب‌نو