قاب‌نو: علیرضا معصومی، محسن صفایی
روزنه: یادداشتی با عنوان “عکس امروز، گم‌ گشتگی در میان تلنباری از تصاویر”
چارچوب: نگاهی به نمایشگاه «مشق شب‌های طولانی زمستانی» مجموعه آثار فریدون آو
پاسپارتو: سفید

بیست و دومین فراخوان مجله قاب


موضوع : سفید
مهلت ارسال آثار : ۲۵ فروردین
ارسال آثار از طریق سایت و ایمیل

submit.ghaabemag@gmail.com

حامیان