قاب‌نو: صمد علیزاده، سحر آزادمهر
روزنه: گفتگو با امیرحسام میرصادقی
چارچوب: نگاهی به نمایشگاه نقاشی «۱۰۰ چهره‌ی ورزشی ایران به روایت ۱۰۰ نقاش»
پاسپارتو: هویت

بیستمین فراخوان مجله قاب


موضوع : خیابان
مهلت ارسال آثار : ۲۵ بهمن
ارسال آثار از طریق سایت


حامیِ بیست و یکمین شماره مجله قاب Biologique Recherche

حامیان