قاب‌نو: ملیکا فرش‌فروش، صفا کسائی
روزنه: گفت‌وگو با استودیو خلاقه «است»
چارچوب: نگاهی به نمایشگاه «قوی‌تر» مجموعه آثار نقاشی آفرین ساجدی
پاسپارتو: شاید آنجا بوده‌ام

۳۰امین فراخوان مجله قاب


موضوع : زمان
مهلت ارسال آثار : ۲۵ آذر
ارسال آثار از طریق سایت و ایمیل

submit.ghaabemag@gmail.com

حامیان