قاب‌نو: پدرام کازرونی، محمد محسنی‌فر
روزنه: تصویر مرگ نوشته هوفر حقیقی
چارچوب: نگاهی به نمایشگاه «نورعلی‌نور» مجموعه آثار عکاسی غزاله رضایی
پاسپارتو: دیوار

۲۷امین فراخوان مجله قاب


موضوع : خواب
مهلت ارسال آثار : ۲۵ شهریور
ارسال آثار از طریق سایت و ایمیل

submit.ghaabemag@gmail.com

حامیان