قاب‌نو: حامد بهتاش، ساله شریفی
روزنه: ممکن کردن ناممکن‌ها نوشته‌ی هدیه توتونچیان
چارچوب: نگاهی به نمایشگاه «ولیعصر؛ پوشه اول» به کیورتوری رامیار منوچهرزاده
پاسپارتو: شهر

۲۹امین فراخوان مجله قاب


موضوع : شاید آنجا بوده‌ام
مهلت ارسال آثار : ۲۵ آبان
ارسال آثار از طریق سایت و ایمیل

submit.ghaabemag@gmail.com

حامیان