قاب‌نو: حامد بهتاش، ساله شریفی
روزنه: ممکن کردن ناممکن‌ها نوشته‌ی هدیه توتونچیان
چارچوب: نگاهی به نمایشگاه «ولیعصر؛ پوشه اول» به کیورتوری رامیار منوچهری
پاسپارتو: شهر

۲۸امین فراخوان مجله قاب


موضوع : شهر
مهلت ارسال آثار : ۲۵ مهر
ارسال آثار از طریق سایت و ایمیل

submit.ghaabemag@gmail.com

حامیان