قاب‌نو: آرین حسن‌وندی، رضا بختیاری‌فرد
روزنه: گفتگو با نیما دهقانی
چارچوب: نگاهی به نمایشگاه روایت یک رویا “مجموعه آثار ابراهیم نوروزی”
پاسپارتو: جنگ

بیست و سومین فراخوان مجله قاب


موضوع : جنگ
مهلت ارسال آثار : ۲۵ اردیبهشت
ارسال آثار از طریق سایت و ایمیل

submit.ghaabemag@gmail.com

حامیان